Cijfers liegen niet!

Zelfmoord

Jaarlijks plegen naar schatting 800 000 wereldburgers zelfmoord. Dat betekent dat 'de onzichtbare moordenaar' elke 39 seconden een nieuw slachtoffer maakt.

Meer suïcides dan gewelds- en verkeersslachtoffers

Sint Andreaskruis bij spoorwegovergang. Copyright © Robbetje®.

In de VS plegen dit jaar bijna 32 000 mensen suïcide; dagelijks stappen dus 87 Amerikanen uit het leven. Amerikaanse mannen plegen 4,1 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het aantal suïcidepogingen in het land van de onbegrensde mogelijkheden wordt geschat op 730 000 per jaar.

Sint Andreaskruis bij spoorwegovergang. Copyright © Robbetje®.

In de EU sterven jaarlijks ruim 50 000 mensen door zelfmoord. Dat is meer dan het jaarlijks aantal Europese gewelds- en verkeersslachtoffers (resp. zo'n 4 600 en ca. 43 500 doden) bij elkaar.


Aantal zelfmoorden

Wereld
Vandaag:
Dit jaar:
Europese Unie
Vandaag:
Dit jaar:
Verenigde Staten
Vandaag:
Dit jaar:
Nederland
Vandaag:
Dit jaar:
België
Vandaag:
Dit jaar:

1,5 procent 'slaagt'

Ruim 400 000 Nederlanders voelen zich zo terneergeslagen dat zij aan zelfmoord denken. En dus zullen ook dit jaar weer meer dan 100 000 volwassen medelanders een suïcidepoging doen. Daarvan 'slaagt' ruim 1,5 procent; dat zijn om en nabij de 1 825 mensen. Zo'n 9 200 Nederlanders komen na een mislukte poging in het ziekenhuis terecht. Maar dat zijn alleen de 'zichtbare' gevallen...

Bram Bakker, psychiater en zelfmoorddeskundige daarover in de Volkskrant: "Er zijn zo veel suïcides waarvan wij niks weten. Wie tegen een boom rijdt wordt afgeboekt als verkeersslachtoffer maar vaak was dat een heel ander besluit."

Uitkeringsgerechtigden oververtegenwoordigd

Onder al die Nederlandse zelfmoordgevallen bevinden zich jaarlijks ruim 60 jongeren tot 20 jaar. Meisjes met een migratieachtergrond doen 5 keer vaker een suïcidepoging dan meisjes met een Nederlandse achtergrond; ze slagen 2 keer vaker in hun opzet. Ook uitkeringsgerechtigden zijn oververtegenwoordigd: mannen en vrouwen met een bijstands- of arbeidsongeschiktheidsuitkering plegen 5 tot 8 keer vaker zelfmoord.

In Vlaanderen, dat 38 procent van het aantal inwoners van Nederland heeft, plegen verhoudingsgewijs veel meer mensen zelfmoord. Jaarlijks gaat het daar om een kleine 1 000 suïcides

Euthanasie niet gehonoreerd

Pillen. Copyright © Robbetje®.

Ieder jaar vragen zo'n 500 Nederlandse psychiatrische patiënten om euthanasie. Nog geen 3 procent van die verzoeken wordt gehonoreerd. Van de mensen die niet geholpen worden pleegt uiteindelijk ca. 10 procent zelfmoord...

Pillen. Copyright © Robbetje®.

De meeste hulpverleners geloven dat zeker 50 procent van alle geslaagde zelfdodingen te voorkomen was geweest. Of zoals één van hen het ooit eens treffend omschreef: "Die mensen wilden misschien dood, maar waarschijnlijker is dat ze vooral wilden leren hoe ze moeten leven."

Wil je praten over zelfdoding? Bel de hulp- en preventielijn in Nederland (0800 0113) of de zelfmoordlijn in Vlaanderen (1813).