Cijfers liegen niet!

De Tweede Wereldoorlog (2)

Ongeveer 2/3 van de Nederlandse bevolking denkt dat niet meer dan 20 landen bij de Tweede Wereldoorlog betrokken waren. In werkelijkheid ging het om meer dan 50 landen.

De "Act to Promote the Defense of the United States" was een Amerikaanse wet op grond waarvan de VS tijdens de Tweede Wereldoorlog materiële steun ter waarde van ruim 50 miljard dollar gaf aan de (overige) geallieerde landen. Waarde van de hulp, als je die omrekent naar dollars van 2020, aan...

  • het Britse Rijk: ca. 365 miljard;
  • de Sovjet Unie: zo'n 128 miljard;
  • Frankrijk: bijna 38 miljard;
  • China: een slordige 19 miljard.
Benito Mussolini en Adolft Hitler.

Benito Mussolini (1883-1945), duce van Italië en Adolf Hitler (1889-1945), führer van Duitsland.

Bijna 7 000 slachtoffers per dag

Tijdens de Tweede Wereldoorlog bereidde de VS 2 jaar lang de bezetting van Duitsland voor. Amerikaanse voorbereidingstijd voor de bezetting van Irak: 2 maanden.

Zijn jullie nou nog niet uitgestorven? Copyright © Robbetje®.

Vlak voor D-Day (6 juni 1944) zat Churchill dringend verlegen om informatie over de kust van Noord-Frankrijk. De Britse regering vroeg de BBC om een oproep uit te zenden waarin burgers gevraagd werden om foto's, ansichtkaarten etc. van de Franse kust op te sturen... Aantal beelden dat het ministerie van Defensie uiteindelijk ontving: een slordige 10 miljoen.

Tijdens de gevechten van de geallieerden tegen de Duitsers in Normandië, vielen aan geallieerde zijde 6 870 slachtoffers (doden, gewonden en vermisten) per dag. Daarmee was het zgn. 'slachtofferrisico' gedurende de invasie hoger dan tijdens de twee beruchte slachtpartijen van de Eerste Wereldoorlog: de slagen bij de Somme en Verdun.

Zijn jullie nou nog niet uitgestorven? Copyright © Robbetje®.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog schoot 4 procent van alle jachtvliegtuigpiloten 40 procent van alle vliegtuigen uit de lucht.

20 procent van de Amerikaanse vliegtuigen die nazi-Duitsland moesten bombarderen keerde vroegtijdig terug, veelal wegens 'technische problemen'. In werkelijkheid ging het om pure angst bij de bemanning omdat het verliespercentage per vlucht 4 procent was.