Cijfers liegen niet!

Wetenschap (2)

Ongeveer 20 procent van alle statistische berekeningen in psychologische vakbladen bevat één of meer onjuistheden. 14 procent van de artikelen bevat minimaal één significante conclusie die helemaal niet significant is.

Statistici noemen iets, bijvoorbeeld een verschil, "significant" als het niet aan het toeval kan worden toegeschreven.

Volgens een studie van het wetenschappelijke tijdschrift Nature heeft 15 procent van alle onderzoekers wel eens het ontwerp, de methode en/of de resultaten van zijn of haar onderzoek aangepast onder druk van een bedrijf of geldverstrekker.

Vragenlijst. Copyright © Robbetje®.

30 tot 75 procent van alle wetenschappers geeft toe de eigen meetresultaten wel eens te 'masseren'. 15 procent heeft wel eens fraude gezien bij collega-onderzoekers.

Vragenlijst. Copyright © Robbetje®.

5 procent sjoemelt met onderzoek

"Bent u bereid om te sjoemelen met uw onderzoekresultaten om uw paper gepubliceerd te krijgen?" Daarop antwoordt 81 procent van alle wetenschappelijke onderzoekers bevestigend. En 2 procent geeft toe: "Ik heb mijn onderzoek wel eens opgepompt met trucjes en/of verdraaiingen."

Ook 2 procent van alle wetenschappers heeft wel eens bewust met onjuiste data gewerkt. In de medische en farmaceutische hoek wordt meer gerommeld dan in andere wetenschappelijke disciplines. Dat bleek uit een ander onderzoek, onder 2 000 biomedici: 5 procent van hen had wel eens met onderzoek gesjoemeld.