Cijfers liegen niet!

Wetenschap (1)

"Elk even getal groter dan 4 is de som van 2 oneven priemgetallen." Deze stelling werd in 1742 geformuleerd door de Duitse amateur-wiskundige Christian Goldbach. Tot op heden blijft dit "Vermoeden van Goldbach" onbewezen, maar het is inmiddels wél gecontroleerd tot en met het getal 20 000 000 000 000 000.

Volgens de Franse psycholoog Jean Piaget (1896-1980) schrijft 25 procent van alle kinderen tot de leeftijd van 6,5 jaar: 0 + 0 + 0 = 3.

Microscoop. Copyright © Robbetje®.

99,8 procent lucht

Een beetje encyclopedie kostte vroeger vele duizenden guldens. Uitgeverij Elsevier deelde ooit de aanschafkosten door het gemiddeld aantal keren dat een eigenaar zijn encyclopedie raadpleegde... Kosten per raadpleging: ongeveer 135 euro. Prijs van de Encyclopedia Britannica 2015 Ultimate Edition DVD: nog geen 40 euro.

Het lichtste materiaal ter wereld is het door NASA ontwikkelde aërogel: het bestaat voor 99,8 procent uit lucht.

Microscoop. Copyright © Robbetje®.

Volgens onderzoekers van de TU Delft komt bij een drukte van 5,4 mensen per vierkante meter (in bijvoorbeeld een winkel of op een treinperron) niemand meer een stap vooruit.

Na 18 jaar onderzoek, een hoop heibel met zijn promotor en een proefschrift van 500 pagina's weet Wolter Seuntjes (Vrije Universiteit, Amsterdam) het zeker: "Een geeuw is een erotisch signaal."

Wanneer is stof stof?

Het is uitgesloten dat je herinneringen hebt van voor je 2de levensjaar.

Stof is pas stof als het deeltjes betreft die kleiner zijn dan 0,06 mm. Ter vergelijking: een mensenhaar heeft een dikte van 0,10 mm.

Als je dadelijk in je kopje koffie of thee roert zal na het roeren tenminste 1 molecuul in je koffie of thee op precies dezelfde plaats zijn als vóór het roeren.