Cijfers liegen niet!

Werk (7)

80 procent van alle Nederlandse werknemers denkt dat vriendschap sluiten met de baas goed is voor de carrière.

Desondanks vindt ruim 30 procent van alle Nederlandse werknemers dat de sfeer op het werk er flink op vooruit gaat als de baas afwezig is.

Fabrieksarbeiders zijn 10 tot 15 procent productiever als ze werken op een plek waar de baas ze niet kan zien.

Ca. 40 procent van alle Nederlanders en Vlamingen negeert de baas als ze die op straat tegenkomen.

Een IQ van 107

Computermonitor. Copyright © Robbetje®.

72 procent van alle Nederlandse managers slaapt gemiddeld 6,25 uur per nacht en dat is echt te weinig. Schade voor het Nederlandse bedrijfsleven per jaar door slaapgebrek van het management: naar schatting 500 miljoen euro.

Computermonitor. Copyright © Robbetje®.

Managers hebben gemiddeld een IQ van 107. En die score daalt naarmate een manager aan meer mensen leiding geeft...

De prijs van slecht management

Minder dan 0,5 procent van alle werkgevers denkt dat werknemers ontslag nemen vanwege slecht management. 28 procent van alle werknemers noemt slecht management als de belangrijkste reden voor vertrek.

Een vertrekkende medewerker kost de baas, als je alles meetelt, 2 tot 3 jaarsalarissen.

Nederlandse werknemers geven hun baas gemiddeld een 6,8. De baas geeft zichzelf een 7,7.