Cijfers liegen niet!

Water (1)

Elk levend organisme op aarde bestaat voor minimaal 50 en maximaal 95 procent uit water.

De Franse chemicus Antoine Laurent Lavoisier ontdekte in 1783 dat water uit zuurstof en waterstof bestaat. Water bleek geen element, maar een molecuul dat is opgebouwd uit één zuurstof- en twee waterstofatomen.

Op zeeniveau (dat wil zeggen: onder een normale atmosferische druk van 760 mm kwik) kookt water bij 100° Celsius en bevriest het bij 0°. Maar je kunt water ook heel goed afkoelen tot -25° zonder dat het ijs wordt. Water van 4° Celsius heeft de grootste dichtheid en is het zwaarst. Tijdens een strenge winter is het water helemaal onderin een bevroren vijver dus doorgaans 4 en niet bijv. 0 of 2 graden.

Octopus. Copyright © Robbetje®.
Octopus. Copyright © Robbetje®.

1,332 triljard liter oceaanwater

De wereldzeeën en oceanen beslaan 71 procent van het totale aardoppervlak. Dat komt overeen met 361 000 000 vierkante kilometer. Samen bevatten alle oceanen op aarde zo'n 1,332 miljard kubieke kilometer water. Dat is 1,332 triljard of 1 332 000 000 000 000 000 000 liter!

Zeester. Copyright © Robbetje®.

Oceaanwater bevat gemiddeld 35 gram zout per liter. De totale wereldhoeveelheid zeezout wordt geschat op een slordige 50 000 000 miljard ton. Daarmee kan je het hele aardoppervlak onder een laag van ruim 150 meter zout begraven!

Zeester. Copyright © Robbetje®.

Vaak is zout in water vervelend. Niet alleen voor waterleidingbedrijven die verantwoordelijk zijn voor goed drinkwater maar ook voor de landbouw. Zo kan op ongeveer 33 procent van al het geïrrigeerde land op aarde niets meer groeien vanwege de (te) hoge zoutconcentratie.

1 theelepeltje schoon drinkwater

Onze planeet barst dus weliswaar van het water, maar als je al het water op aarde vergelijkt met een volgelopen badkuip, dan is daarvan slechts één theelepeltje geschikt voor menselijke consumptie. Niet voor niets sterven jaarlijks 5 miljoen wereldburgers door gebrek aan (schoon) drinkwater! Daarom is het zo belangrijk dat we zuinig omspringen met water.

Nog een goede reden: ongeveer éénderde van al het Nederlandse drinkwater wordt gemaakt van oppervlaktewater (w.o. Rijn en Maas). Dat maakt de Nederlandse waterleidingbedrijven voor een belangrijk deel afhankelijk van het buitenland.

Misschien is dit iets... Met het doortrekken van de wc spoel je toch gauw 5 liter water het riool in. Als je iedere dag één keer buiten tegen een boom zou plassen bespaar je dus 1 825 liter water per jaar. Als alle Nederlandse mannen meedoen bedraagt de jaarlijkse besparing ruim 14 miljoen kubieke meter water. Er kleven wel risico's aan dit wildplassen: er staat een boete van 150 euro (excl. 9 euro administratiekosten) op.