Cijfers liegen niet!

Vuurwapenbezit

Jaarlijks geven Amerikaanse burgers ongeveer 3,5 miljard dollar uit aan golfspullen en 3,4 miljard dollar aan vuurwapens.

De VS telt naar schatting een kleine 400 000 000 niet-militaire vuurwapens. De FBI controleert jaarlijks de achtergrond van ruim 20 miljoen vuurwapenbezitters.

In 1960 was 60 procent van alle Amerikanen tegen vuurwapenbezit; nu ligt dat percentage op ongeveer 25 procent.

Doodshoofd met beenderen. Copyright © Robbetje®.
Doodshoofd met beenderen. Copyright © Robbetje®.

Door kinderen beschoten

Heb je een vuurwapen in huis? Dan verdubbelt de kans dat iemand je vermoordt. Oh ja, en de kans dat je zelfmoord pleegt wordt er 3 keer groter door.

Tussen 1983 en 1993 werden 138 490 Amerikanen door kinderen (in de leeftijdscategorie tot 6 jaar) met een vuurwapen beschoten.

Aantal kinderen dat in 2002 door wapens werd gedood in Japan: 0. In Groot-Brittannië: 19. In Frankrijk: 109. In Canada: 153. En in de Verenigde Staten: 5 285.

Wereldwijd aantal moorden (dit jaar, 2023)

Top 3 vuurwapenlanden

Van alle handvuurwapens die op Amerikaanse luchthavens in beslag genomen worden is 75 procent doorgeladen.

Top 3 van landen met het hoogste percentage vuurwapenbezitters:

  1. Verenigde Staten (89 procent van de bevolking);
  2. Servië (70 procent);
  3. Jemen (55 procent).

Vuurwapens in Nederland en België

In België heeft 17 procent van de bevolking een vuurwapen; in Nederland 4 procent.

Waar kochten Nederlanders tot ca. 2010 hun vuurwapens?

  • In een horecagelegenheid (31 procent);
  • op straat (11 procent);
  • op een automarkt, een vrije markt of op een beurs (8 procent);
  • bij een wapenhandelaar (4 procent);
  • op een feest (1 procent);
  • in een woonwagenkamp (1 procent).
Sportschoenen. Copyright © Robbetje®.

10 procent kreeg of leende een wapen; de resterende 34 procent wilde (of kon) niks zeggen.

Inmiddels gaat het leeuwendeel van de handel in vuurwapens via verborgen websites (op het dark web) en berichtendiensten als Telegram.

Hard weglopen!

Met een vuurwapen op zak is de kans dat je wordt neergeschoten 4 keer groter dan zonder vuurwapen.

Sportschoenen. Copyright © Robbetje®.

Kans dat je geraakt wordt door de kogel uit het wapen van een overvaller als je hard van hem (of haar) wegloopt: 4 procent.