Cijfers liegen niet!

Vluchtelingen

Pierre Bayle (1647-1706) was één van de naar schatting 50 000 tot 60 000 hugenoten die rond 1700 naar Nederland vluchtten. Hij werd vervolgens hoogleraar in Rotterdam en richtte een populairwetenschappelijk tijdschrift op. Bayle pleitte voor religieuze tolerantie en een strikte scheiding tussen geloof en wetenschap. Daarmee werd hij een belangrijke voorloper van de Verlichting.

Bayle is Nederland altijd dankbaar gebleven. Niet voor niets noemde hij ons land "de grote ark van de vluchtelingen". Maar tot Franse protestanten als Bayle bleef het natuurlijk niet beperkt. En dus wilde ik wel eens weten: "Wie zochten voor én na Bayle een (veilig) heenkomen in de Lage Landen?"

1610-1620
2 000 tot 3 000 joden
Sefardische joden vluchten voor de Spaanse inquisitie en de verplichte bekering tot het katholicisme.
1635-1800
20 000 joden
Asjkenasische joden uit Midden- en Oost-Europa vluchten voor het antisemitisme.
1680-1720
50 000 tot 60 000 protestanten
Hugenoten ontvluchten het katholieke Frankrijk van Lodewijk XIV.
1914-1918
985 000 tot 1 035 000 Belgen
Vooral Vlamingen vluchten naar Nederland. Na 1918 keert vrijwel iedereen huiswaarts.
1920-1930
10 000 joden
Vluchtelingen uit Oost-Europa.
1930-1940
7 000 politieke vluchtelingen
Communisten, socialisten, trotskisten, intellectuelen, katholieken en kunstenaars vluchten voor de nazi's.
1930-1940
20 000 joden
Joden ontvluchten nazi-Duitsland.
1945-1970
430 000 Nederlanders
Nederlandse staatsburgers vluchten uit Indonesië nadat het land de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen.
1950-1980
309 000 Surinamers
Inwoners van de (voormalige) Nederlandse kolonie vestigen zich om allerlei redenen in Nederland.
1951
12 500 Molukkers
Molukse KNIL-militairen en hun familie worden 'voorlopig' tot Nederland toegelaten.
1956
3 300 Hongaren
Oost-Europeanen vluchten na het mislukken van de Hongaarse Opstand.
1960-2007
803 000 gastarbeiders
Bedrijven halen 50 000 Chinezen, 224 000 Marokkanen, 325 000 Turken en 204 000 Zuid-Europeanen.
1968
1 400 Tsjechen en Slowaken
Oost-Europeanen vluchten na het neerslaan van de Praagse Lente door het Sovjetleger.
1972-1973
300 Oegandezen
Afrikanen gaan op de vlucht voor het regime van Idi Amin.
1973
1 500 Chilenen
Politieke vluchtelingen uit Zuid-Amerika vragen én krijgen asiel in Nederland.
1976-1982
2 000 Argentijnen
Politieke vluchtelingen uit Zuid-Amerika krijgen asiel in Nederland.
1980-1994
6 500 Vietnamezen
Bootvluchtelingen zoeken een veilig heenkomen in Nederland.
2007-2009
27 700 asielzoekers
Generaal pardon voor uitgeprocedeerden.

Het gaat hierboven om (overigens incomplete) immigratiecijfers, dus niet om het migratiesaldo! Verder leert de geschiedenis dat gemiddeld 35 tot 40 procent van alle immigranten Nederland weer verlaat.