Cijfers liegen niet!

Verkeer (5)

Wat was de maximumsnelheid op de Engelse wegen in 1865? Binnen de bebouwde kom: 2 mijl per uur (3,2 km/uur). En buiten de bebouwde kom: 4 mijl per uur (6,4 km per/uur).

Gemiddelde snelheid van het verkeer in het centrum van Londen in het jaar 1900: 19 km/uur. Gemiddelde snelheid van het verkeer in het centrum van Londen in 1996: 19 km/uur.

De grootste Britse snelheidsovertreding staat op naam van een 33-jarige Engelsman die in 2007 met 277 km/uur over de snelweg raasde. Het oude record stond op naam van een Schot die in 2003 met een snelheid van 251 km/uur werd gesnapt.

Snelheidsmeter die maximaal uitslaat. Copyright © Robbetje®.
Snelheidsmeter die maximaal uitslaat. Copyright © Robbetje®.

Ooit experimenteerde de Duitse gemeente Mainz in een beperkt gebied met 'verkeersvertragende maatregelen' zoals wegversmallingen en verkeersdrempels. Het resultaat?

De snelheid daalde van 37 naar gemiddeld 20 km/uur. Gemiddeld deed een auto er 12 procent langer over om door het gebied te rijden. Het aantal kleine ongelukken bleef gelijk, het aantal ernstige ongelukken daalde met 60 procent en het aantal dodelijke ongelukken daalde met 43 tot 50 procent. Het geluidsniveau tenslotte, daalde met 14 decibel.