Cijfers liegen niet!

Verkeer (2)

Snelheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van verkeersongelukken. Regen, ijzel en sneeuw zorgen tijdens de winter voor gladde wegen, maar ook voor lagere snelheden en (dus) minder verkeersdoden.

In de zomermaanden, als de wegen goed berijdbaar zijn en het zicht uitstekend is, gaat de snelheid omhoog en stijgt het aantal verkeersongelukken weer.

Vrouwen gaan harder (en slordiger) rijden

De overheid doet haar uiterste best om ons wegennet zo veilig mogelijk te maken. Maar voor bijv. elke 30 cm dat een weg breder gemaakt wordt, verhogen automobilisten hun snelheid met gemiddeld 5 km/uur.

Vrouwelijke automobilisten van boven de 30 gaan doorgaans iets harder rijden en houden zich wat minder aan de verkeersregels. Mannelijke automobilisten van boven de 30 gaan juist wat voorzichtiger rijden.

Snelheidsmeter die maximaal uitslaat. Copyright © Robbetje®.
Snelheidsmeter die maximaal uitslaat. Copyright © Robbetje®.

Bij een botsing tussen een grote en een kleine auto loopt de bestuurder van de kleine auto een 13 keer grotere kans om het leven te laten.

Het dragen van autogordels vergroot je overlevingskans aanzienlijk. Maar toen de Britse overheid in 1967 het dragen van autogordels verplicht wilde stellen stak er een storm van protest op. Er werd maar liefst 10 keer over de wet gestemd. Pas in 1993 werd het dragen van autogordels in Groot-Brittannië verplicht. Het aantal verkeersdoden en -gewonden nam vrijwel direct met 25 procent af.

Kilometer per uur:
Mijl per uur:
Meter per seconde:

Vul in één van de bovenstaande velden een getal met of zonder decimale komma in. Klik daarna op "Bereken".

12,5 miljard euro per jaar

Als alle automobilisten zich gewoon aan de snelheidslimiet zouden houden, vallen er op de Nederlandse wegen 25 procent minder doden.

Lagere snelheden leiden namelijk tot minder ongevallen. De vuistregel luidt: als de snelheid met 1 kilometer per uur afneemt vallen er 3 procent minder gewonden en 5 procent minder doden.

Onveiligheid in het verkeer kostte de Nederlandse belastingbetaler in 2017 ruim 38 miljoen euro... per dag!