Cijfers liegen niet!

Seks (3)

Sari Locker schreef "The Complete Idiot's Guide to Amazing Sex". Ze krijgt naar aanleiding van haar boek regelmatig de meest stupide vragen en heeft er een top 10 van samengesteld. Met stip op nummer 1 staat deze vraag van een 34-jarige man: "Onze kat ziet mij en mijn vrouw wel eens seks hebben. Is dat schadelijk voor de kat?"

Zwarte kat. Copyright © Robbetje®.

Dan dringt zich al snel de vraag op: "Hebben we hier te maken met een oprechte dierenliefhebber of een oversekst burgermannetje?" Waarschijnlijk dat laatste, alhoewel... Volgens een Amerikaanse psycholoog denken mannen, álle mannen, per dag gemiddeld 300 keer aan seks. Dat zou betekenen dat de auteur van deze webpagina (inderdaad, een man) tijdens het schrijven ervan toch al gauw zo'n 100 keer aan seks heeft gedacht.

Zwarte kat. Copyright © Robbetje®.

Obsessie voor seks

87 procent van de Nederlandse bevolking gelooft dat die obsessie voor seks een biologische oorsprong heeft. Volgens verschillende wetenschappers is dat terecht, want wat blijkt? De interstitiële nucleus van de anterieure hypothalamus (of in gewoon Nederlands: het sekscentrum in de hersenen) is bij mannen 2,5 keer groter dan bij vrouwen. En dus hebben mannen meer behoefte aan seks dan vrouwen, denkt 63 procent van alle Nederlandse vrouwen en 51 procent van alle Nederlandse mannen.

Maar geeft dat je partner dan ook recht op seks? 59 procent van alle Nederlandse vrouwen beantwoordt die vraag bevestigend; de resterende 41 procent vindt 'recht op seks' klinkklare onzin. En wat is het standpunt van de Nederlandse man? Een weinig verrassende 87 procent van hen vindt dat de partner wel degelijk recht op seks heeft.

Schromelijk overgewaardeerd

Ondanks alles is er gelukkig ook ruimte voor relativering: maar liefst 55 procent van alle Nederlandse vrouwen én mannen vindt namelijk dat seks schromelijk overgewaardeerd wordt...