Cijfers liegen niet!

Schoonheid

Mannen bij wie (via een foto) de verwachting is gewekt dat een vrouwelijke gesprekspartner aantrekkelijk is, gedragen zich tijdens een telefoongesprek met die vrouw innemender, geestiger en geïnteresseerder dan mannen die denken met een onaantrekkelijke vrouw te spreken. De vrouwen waarvan de man dacht dat zij aantrekkelijk waren vertoonden naast een geanimeerder optreden, ook meer zelfvertrouwen, meer plezier in het gesprek en meer sympathie voor hun gesprekspartner.

Zak met geld. Copyright © Robbetje®.

Het onaantrekkelijke kind wordt in ons opvoedingssysteem ernstig benadeeld. De meeste onderwijzers en onderwijzeressen gaan er onbewust vanuit dat aantrekkelijke kinderen een hoger intelligentiequotiënt hebben. Bovendien schrijven zij chronisch asociaal gedrag vaker toe aan onaantrekkelijke dan aan aantrekkelijke kinderen.

Zak met geld. Copyright © Robbetje®.

Aantrekkelijke studenten hebben een aanvangssalaris dat gemiddeld 12,4 procent hoger ligt dan dat van hun minder aantrekkelijke medestudenten.

Aantrekkelijk wint

Vlak vóór de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 1960 werden 3 000 kiezers uit Californië geënquêteerd. Hen werd gevraagd: "Wie van de 2 kandidaten, John Kennedy of Richard Nixon is het langste?" En vervolgens: "Op wie gaat u uw stem uitbrengen?" De kiezers bleken de kandidaat van hun voorkeur langer te schatten dan zijn tegenstander.

Uitgebrachte stem. Copyright © Robbetje®.
Uitgebrachte stem. Copyright © Robbetje®.

Tussen 1900 en 1972 was elke gekozen president in de Verenigde Staten de langste van de 2 oorspronkelijke kandidaten.

Tijdens de federale verkiezingen in Canada in 1974 kregen aantrekkelijke kandidaten 2,5 maal zoveel stemmen als onaantrekkelijke kandidaten. Kiezers waren zich van deze voorkeur niet bewust. 73 procent ontkende stellig dat het uiterlijk van de kandidaat iets met hun keuze te maken had. Slechts 14 procent was bereid een dergelijke invloed in overweging te nemen.

De overtuigingskracht van een doorsnee politicus die zijn standpunten niet ondersteunt met argumenten neemt sterk af. Een aantrekkelijke politicus blijft echter, met of zonder ondersteunende argumenten, even overtuigend.

Onaantrekkelijk verliest

Onaantrekkelijke patiënten in een psychiatrisch ziekenhuis krijgen een ongunstiger diagnose, verblijven langer in het ziekenhuis en ontvangen minder bezoek dan hun aantrekkelijke medepatiënten.

In 1984 beoordeelden onderzoekers in Pennsylvania (USA) 74 mannelijke verdachten bij hun eerste rechtszitting op fysieke aantrekkelijkheid. Later werden deze beoordelingen vergeleken met hun strafblad sinds die eerste rechtszitting. Het bleek dat de aantrekkelijke mannen lichtere straffen kregen en dat hun kans om daadwerkelijk in de gevangenis te belanden slechts half zo groot was dan die van de onaantrekkelijke mannen.

Gevangenisboeien. Copyright © Robbetje®.
Gevangenisboeien. Copyright © Robbetje®.

In de New York City Jail werden 2 groepen gevangenen geselecteerd met vergelijkbare schoonheidsfouten aan het gezicht. Bij de ene groep werden de misvormingen met behulp van plastische chirurgie gecorrigeerd, bij de andere groep niet. 1 jaar na hun vrijlating bleek dat de gevangenen die een cosmetische behandeling hadden ondergaan significant minder recidiveerden.

Overigens bleek ook al vrij snel dat het mooi maken van een lelijke misdadiger de kans op toekomstige misdaden niet verkleint. De kans dat hij voor die misdaden de gevangenis ingaat wordt er wél kleiner door!