Cijfers liegen niet!

Politiek (2)

Volgens onderzoekster Yfke Ongena (Vrije Universiteit, Amsterdam) zijn opiniepeilingen véél onbetrouwbaarder dan altijd werd aangenomen: 25 tot 40 procent van de uitkomsten klopt niet.

1 affiche op 3 kiezers

Uitgebrachte stem. Copyright © Robbetje®.

Het kan verkeren... D66 fractievoorzitter Lousewies van der Laan in NRC Handelsblad in 2006: "Als je in de peilingen op 2 zetels staat moet je concluderen dat je geloofwaardigheid als partij bent kwijtgeraakt."

Uitgebrachte stem. Copyright © Robbetje®.

In 1956 drukten de Nederlandse politieke partijen 1 750 000 affiches voor ruim 6 miljoen kiesgerechtigden (1 affiche op 3 kiezers). In 2006 drukten Nederlandse politieke partijen 550 000 affiches voor 12 miljoen kiesgerechtigden (1 affiche op 22 kiezers).

De kortste en langste kabinetsformatie

In Nederland duurt een kabinetsformatie (geteld vanaf de verkiezingen) gemiddeld 89,2 dagen, in Duitsland 26 en in Frankrijk gemiddeld 3 dagen.

Aandelenkoers. Copyright © Robbetje®.

Langste Nederlandse kabinetsformatie: 225 dagen (Rutte III). Kortste kabinetsformatie: 7 dagen (Balkenende III, een voortzetting van Balkenende II zonder D66). 's Werelds langste formatie staat met 541 dagen op naam van België.

Tijdens de regeerperiode van de 10 snelst geformeerde Nederlandse kabinetten stegen de aandelenkoersen met gemiddeld 7,3 procent per jaar. Tijdens de regeerperiode van de 10 langzaamst geformeerde Nederlandse kabinetten stegen de aandelenkoersen met gemiddeld 4,9 procent per jaar.

Aandelenkoers. Copyright © Robbetje®.

Tijd (dd uu:mm:ss) tot de provinciale statenverkiezingen van 2023

00 00:00:00

Geboren leiders

Nederlandse topambtenaren denken dat 3 procent van alle ambtenaren en ruim 5 procent van alle politici corrupt is. Nederlandse burgers denken dat 17 procent van alle ambtenaren op ministeries, 18 procent van alle ambtenaren bij gemeentes en provincies, 12 procent van alle landelijke politici en 18 procent van alle regionale politici corrupt is.

In het Nederlandse openbaar bestuur vinden jaarlijks naar schatting 130 interne onderzoeken en 50 strafrechtelijke onderzoeken naar corruptie plaats.

Het stellen en beantwoorden van 1 kamervraag in het Nederlandse parlement kost gemiddeld zo'n 2 000 euro.

Geboren leiders zijn bijna 1,5 keer vaker dan verwacht de eerstgeborene in het gezin waar hij of zij uit stamt. 25 procent van de Nederlandse bevolking is eerstgeborene; van de Nederlandse politici is 36 procent eerstgeborene.