Cijfers liegen niet!

De politie (1)

De gebruiksaanwijzing is echt heel duidelijk: "Niet taseren rond de hartstreek!" Toch wordt 57 procent van alle slachtoffers precies daar geraakt door het stroomstootwapen van de politie.

In 2017 was 35 procent van de Nederlandse bevolking hoger opgeleid. Van de Nederlandse politie was 11 procent hoger opgeleid.

Vrijwel direct na een briefing zijn agenten het grootste deel van wat ze gehoord hebben alweer vergeten. Stichting Crisislab: "Agenten vergeten bij briefings bijna 70 procent van de gepresenteerde informatie en opdrachten."

Rechterlijke dwalingen

Ongeveer 2 procent van de lezers van deze pagina zit op dit moment in een groep verdachten waarin de politie naar daders zoekt.

Gevangenis. Copyright © Robbetje®.

Een Nederlands proces-verbaal geeft doorgaans slechts 12 tot 25 procent van een verdachtenverhoor weer. Vrijwel geen enkel proces-verbaal bevat meer dan 50 procent van de inhoud van het gesprek. En dan te bedenken dat rechters en officieren er vanuit gaan dat schriftelijke processtukken de werkelijkheid volledig en correct weergeven.

Gevangenis. Copyright © Robbetje®.

Ongeveer 70 procent van alle rechterlijke dwalingen in Nederland wordt veroorzaakt doordat politie, Openbaar Ministerie (OM) en/of rechter zich niet aan de afgesproken procedures (voor bijvoorbeeld persoonsherkenning door getuigen) houden.