Cijfers liegen niet!

Muziek

Is hardrockmuziek slecht voor de gezondheid? Om daar achter te komen deed de 16-jarige David Merrill een experiment. Hij kocht 72 muizen en verdeelde ze in drie gelijke groepen.

De eerste groep werd 10 uur per dag blootgesteld aan hardrockmuziek. De tweede groep kreeg dagelijks 10 uur Mozart voor de kiezen. De resterende 24 muizen dienden als controlegroep en sleten hun dagen in stilte.

Demonstrerende laboratoriummuis. Copyright © Robbetje®.

Het spoor volledig bijster

Demonstrerende laboratoriummuis. Copyright © Robbetje®.

Drie keer per week werd elke muis in een doolhof gezet. Vóór de start van het experiment had een muis gemiddeld 10 minuten nodig om uit het doolhof te komen.

Na enkele weken hadden de muizen uit de controlegroep nog slechts 5 minuten nodig. De muizen die naar de muziek van Mozart hadden geluisterd waren al na anderhalve minuut uit het doolhof. De hardrockmuizen waren het spoor echter volledig bijster en sleepten zich pas na 25 minuten uit het doolhof.

Experiment afgebroken

Een jaar daarvoor had David een soortgelijk experiment moeten afbreken. Wegens geldgebrek had hij toen elke groep van 24 muizen in één kooi ondergebracht. David: "I had to cut my project short because all the hardrock mice killed each other. None of the classical mice did that."