Cijfers liegen niet!

Broeikasgassen (1)

Bang voor het broeikaseffect? Ongeveer 10 000 jaar geleden, dus vér voor de industriële revolutie, nam de gemiddelde temperatuur op aarde in minder dan 50 jaar met maar liefst 7 graden Celsius toe.

Zo'n 240 000 000 jaar geleden, in het vroege trias, kwam de temperatuur op de noord- en zuidpool nooit beneden de 10°C. En dat was bepaald niet uniek: 90 procent van de tijd dat de aarde bestaat was onze planeet helemaal vrij van sneeuw en ijs.

Animatie van de zon. Copyright © Robbetje®.
Animatie van de zon. Copyright © Robbetje®.

Waterdamp

Als onze atmosfeer helemaal geen broeikasgassen zou bevatten, zou de gemiddelde temperatuur op aarde dalen van gemiddeld plus 16 graden Celsius naar gemiddeld min 50°C.

Het belangrijkste broeikasgas is waterdamp. Het is voor naar schatting 90 procent verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde.

Kooldioxide

Hoeveelheid kooldioxide (CO2) in de atmosfeer tijdens de ijstijden: ongeveer 180 deeltjes per miljoen (ppm). En gedurende de relatief warme periodes tussen de ijstijden: ca. 280 ppm.

Eind maart 2022 zaten we op 422 ppm; de hoogste concentratie in de afgelopen 3 miljoen jaar. En als we niets doen zal in het jaar 2100 de concentratie van het broeikasgas tot 1 000 ppm zijn opgelopen.

Uitstoot CO2 in kg (vandaag)

Uitstoot CO2 in kg (dit jaar, 2023)

Wereldwijde uitstoot van kooldioxide door de verbranding van fossiele brandstoffen én de productie van cement (nu bijna 4 keer zo veel als in 1970).

En dan te bedenken dat we ons nog niet eens zo heel erg lang geleden ernstig zorgen maakten over de afkoeling van de aarde. Uit het wetenschappelijke tijdschrift Science van 9 juli 1971: "Een verviervoudiging van de hoeveelheid aerosolen in de atmosfeer kan de temperatuur op aarde doen dalen met 3,5 graden Celsius."

De aarde. Copyright © Robbetje®.

Zeespiegelstijging

De aarde. Copyright © Robbetje®.

Van 1950 tot 2000 is de zeespiegel op aarde jaarlijks met 1,8 mm gestegen. 1,1 mm was toe te schrijven aan de opwarming van de aarde (het afsmelten van gletsjers en ijskappen); 0,7 mm kwam door het oppompen, gebruiken en vervolgens naar zee laten stromen van grondwater.

Als de West-Antarctische ijskap als gevolg van het broeikaseffect afbreekt en in zee schuift, zal de zeespiegel zeer snel met 4 tot 6 meter stijgen. Onze dijken kunnen we in dat geval nog wel voldoende ophogen, maar onze polders... Die krijgen we dan echt nooit meer leeggepompt.