Cijfers liegen niet!

Landbouw en veeteelt

Als de VS (afgemeten aan het landoppervlak) net zo'n grote landbouwexporteur als Nederland zou zijn, zou Amerika jaarlijks voor ruim 28 000 miljard euro exporteren.

In werkelijkheid exporteert Amerika jaarlijks voor ca. 177 miljard dollar aan landbouwproducten. Dat is niet heel erg veel meer dan Nederland, dat in 2021 met bijna 105 miljard euro de op 1 na grootste landbouwexporteur ter wereld was.

Wat levert het op?

De ca. 45 000 Nederlandse boeren ontvingen in het laatste jaar vóór het uitbreken van de coronapandemie (2019) zo'n € 725 000 000 aan directe inkomenssteun uit Brussel. Oftewel: ruim € 16 000 per boerenbedrijf.

Een gemiddelde Nederlandse veehouder ontving zo'n € 22 000 inkomenssteun van de Europese Unie.

Ruim 20 procent van de steun ging naar boeren die daarmee nog altijd een inkomen onder het wettelijk minimumloon hadden; bijna 35 procent van de EU-steun kwam terecht bij boeren met hogere inkomens (2 keer modaal of meer).

Mestvarken. Copyright © Robbetje®.
Mestvarken. Copyright © Robbetje®.

43 procent van alle Nederlandse melkveehouders is niet armlastig maar... miljonair.

Nederlandse milieuschade (€ in 2023)

En wat kost het?

Als je de kosten van milieu- en klimaatschade meerekent, kost de Nederlandse veehouderij alleen maar geld. TNO berekende bijv. in 2018 dat de jaarlijkse toegevoegde waarde van de varkenshouderij 2,7 miljard euro is, terwijl de maatschappelijke kosten 4 miljard euro bedragen.