Cijfers liegen niet!

Hartstilstand

Volgens de Nederlandse Hartstichting is de kans dat je een hartstilstand overleeft 50 tot 70 procent mits je binnen 6 minuten geholpen wordt. Je hebt dan bovendien 90 procent kans om weer helemaal beter te worden. De Hartstichting: "Per week worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Door binnen 6 minuten te helpen kun je iemand weer een toekomst geven. Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand."

Meestal (alleen) thuis

Ambulance. Copyright © Robbetje®.

In het voorlichtingsfilmpje van de Hartstichting (uit 2007 alweer) zakt een ogenschijnlijk kerngezonde jonge vrouw van midden 30 in elkaar. Dat komt echter slechts zeer zelden voor. De gemiddelde leeftijd van een buiten de deur gereanimeerde patiënt is namelijk bijna 66 jaar. In slechts 25 procent van alle gevallen gaat het om een vrouw. En 50 procent van alle slachtoffers ís al hartpatiënt.

Ambulance. Copyright © Robbetje®.

67 procent van alle mensen die een hartstilstand krijgen is (alleen) thuis. Als je op straat loopt, of op het sportveld staat, nemen je overlevingskansen aanzienlijk toe: de kans dat iemand je dáár in elkaar ziet zakken is 75 procent. En de kans dat een omstander dan direct met reanimatie begint is 50 procent. Dat percentage is zo aangenaam hoog omdat 33 procent van alle Nederlanders van 18 jaar en ouder ooit een reanimatiecursus heeft gevolgd.

Maar er is ook slecht nieuws: ervaren hulpverleners houden een fatsoenlijke hartmassage niet langer dan gemiddeld 2 minuten vol. En alsof dat nog niet erg genoeg is: zelfs bij professionals is 70 procent van alle compressieslagen nauwelijks effectief. En dus loopt 75 procent van alle reanimaties slecht af.

Schade na 4 tot 6 minuten

In 2005 duurde het gemiddeld 10 minuten voordat, na een 112-melding, de ambulance ter plekke was. Vervolgens duurde het gemiddeld nog eens 2 minuten voordat de eerste schok met de defibrillator werd toegediend. Maar als jouw hersenen 4 tot 6 minuten geen zuurstof krijgen treden beschadigingen op. En na 10 minuten zonder zuurstof is je kans op overleven 0 procent.

Stopwatch. Copyright © Robbetje®.
Stopwatch. Copyright © Robbetje®.

De overlevingskans waar de Hartstichting over spreekt (zie hierboven) geldt dan ook alléén als je hart binnen 4 tot 5 minuten weer op gang is gebracht. Dat is in westerse landen voor niet meer dan 7 procent van alle slachtoffers weggelegd. Dat percentage kan alleen omhoog als ambulances binnen gemiddeld 8 minuten aanwezig zijn. Maar dát zit er voorlopig niet in, want op dit moment staat een Nederlandse ambulance in 'slechts' 95 procent van alle spoedgevallen binnen de norm van (schrik niet) 15 minuten bij jou op de stoep...