Cijfers liegen niet!

Gezondheid (3)

17 procent van alle chirurgen maakt grappen over patiënten die op de operatietafel liggen. Een enkeling maakt patiënten uit voor rotte vis. Dat kwam een Amerikaanse anesthesiologe in 2015 op een boete van (omgerekend) € 445 000 te staan.

Volgens het New England Journal of Medicine blijft bij ongeveer 1 op de 1 000 operaties een chirurgisch instrument achter in het lichaam van de patiënt.

Ambulance. Copyright © Robbetje®.

Onnodig

Vooral in de VS wordt nogal snel een CT-scan van een ziekenhuispatiënt gemaakt. Dat gebeurt zelfs zo vaak, dat volgens onderzoeksradiologen van de Columbia University (New York) diagnostische CT-scans op termijn verantwoordelijk zullen zijn voor 1,5 tot 2 procent van alle Amerikaanse kankergevallen. 1 CT-scan levert namelijk net zo veel straling op als ongeveer 200 röntgenfoto's.

Ambulance. Copyright © Robbetje®.

Veel blindedarmoperaties blijken achteraf onnodig. Maar ja, het is ook helemaal niet gemakkelijk om te bepalen of die blindedarm echt ontstoken is. Het aantal verkeerde diagnoses kan oplopen tot wel 40 procent.

Verpleegkundigen kunnen niet rekenen

Slechts 35 procent van alle ziekenhuismedewerkers wast de handen voordat ze een nieuwe patiënt aanraken.

Nederlandse verpleegkundigen kunnen niet rekenen. Als ze een rekentoets voorgelegd krijgen die te maken heeft met het toedienen van medicijnen, maakt ruim 98 procent minstens 1 fout. Naar schatting 20 procent van alle medische fouten wordt door medicatiefouten veroorzaakt.

40 procent van alle Amerikaanse verpleegkundigen wil onder geen beding worden opgenomen in het ziekenhuis waar hij of zij zelf werkt.

Binnen 50 jaar

Van alle mensen die chemotherapie krijgen wordt ongeveer 60 procent al misselijk voordat de behandeling daadwerkelijk begonnen is.

Bij grootschalig bevolkingsonderzoek naar borstkanker is de kans dat je ten onrechte geopereerd wordt voor de ziekte 10 keer groter dan de kans dat je eraan overlijdt.

Percentage mensen dat gelooft dat we binnen 50 jaar kanker kunnen genezen: 84. Percentage mensen dat in 1950 dacht dat we binnen 50 jaar kanker zouden kunnen genezen: 88.