Cijfers liegen niet!

Geloof en bijgeloof (5)

Gemiste kans: volgens sommige astrologen had op 5 mei 2002 de aarde moeten vergaan. Op die dag stonden namelijk 5 planeten, de zon én de maan op één lijn.

Maanfase

De maan. Copyright © Robbetje®.

50 procent van alle universiteitsstudenten en 75 procent van alle psychiatrische verpleegkundigen gelooft dat er een verband is tussen maanfase en menselijk gedrag. De Engelsen hebben daar trouwens een prachtig woord voor: lunacy.

De maan. Copyright © Robbetje®.

Uit wetenschappelijk onderzoek is wel degelijk gebleken dat er verband is tussen maanfase en doodslag. Helaas werd dit 'significante verband' pas aangetoond nadat de onderzoekers 96 verschillende statistische toetsen hadden uitgeprobeerd.

Graancirkels

In Nederland worden jaarlijks zo'n 10 tot 20 graancirkels gema..., eh, gevonden. In Groot-Brittannië worden ongeveer 70 graancirkels per jaar aangetroffen. Dat is ruwweg 50 procent van de hele 'wereldproductie'.

Bijna 15 procent van alle wereldburgers denkt dat de wereld tijdens zijn of haar leven zal ophouden te bestaan.