Cijfers liegen niet!

Geloof en bijgeloof (2)

Is er een hiernamaals, een leven na de dood? "Ja," zegt ongeveer 50 procent van alle Nederlanders.

40 procent van alle Nederlanders gelooft in de hemel en denkt dat het wel degelijk zin heeft om te bidden. 20 procent van de Nederlandse bevolking gelooft in het hel en de duivel, 24 procent denkt dat Adam en Eva echt bestaan hebben en 31 procent zegt: "De bijbel is het woord van god."

Hemel en hel

Karatepak. Copyright © Robbetje®.

Rond de eeuwwisseling was 28 procent van alle Nederlandse jongeren bang voor het vagevuur. Dat was amper 10 jaar daarvoor nog 'maar' 16 procent.

Karatepak. Copyright © Robbetje®.

Gelukkig is een oplossing nooit ver weg. De 'sportschool' "Karate for Christ International" heeft naar eigen zeggen sinds 1955 al meer dan 425 000 zondaars uit de klauwen van Satan gered.

Maar is angst voor de hel eigenlijk wel gerechtvaardigd? En is het in de hemel inderdaad zo prettig toeven? De bijbel geeft uitsluitsel...

Poel die brandt van vuur en zwavel

In de Apocalyps of Openbaring van Johannes (hoofdstuk 21, vers 8) staat over de hel: "Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood."

Een "poel" duidt op vloeibaar zwavel. Dan is de minimum- en maximumtemperatuur van de hel eenvoudig te achterhalen: zwavel wordt namelijk vloeibaar bij 115,2 graden Celsius en kookt bij een temperatuur van 444,6°C.

Het licht van zeven dagen

Animatie van de zon. Copyright © Robbetje®.

De hemel is een ander verhaal... In Jesaja (hoofdstuk 30, vers 26) lezen we: "Het licht van de maan zal als het licht van de zon zijn, en het licht van de zon is zevenmaal sterker, even sterk als het licht van zeven dagen, op de dag dat de Heer de wonden van zijn volk verbindt en het geneest van de opgelopen kwetsuren."

Animatie van de zon. Copyright © Robbetje®.

In de hemel is het licht van de maan dus gelijk aan dat van de zon en schijnt de zon 7 keer sterker. Samen geeft dat een intensiteit die gelijk is aan 8 zonnen. Nu kunnen we de temperatuur van de hemel op twee manieren berekenen:

  1. de pragmaticus kiest voor eenvoud. De huidige gemiddelde temperatuur op aarde is 16°C. Dan moet de temperatuur in de hemel dus het achtvoudige ofwel 128°C zijn;
  2. de theoreticus daarentegen ziet de hemel als een 'zwart lichaam' en past de Wet van Boltzmann toe. Dat levert een hemeltemperatuur van 211°C op.

Een 20-jarige student uit Washington (USA) concludeerde honend: "Blijkbaar is het allemaal één pot nat." En dus zette de jonge atheïst in februari 2002 op veilingsite eBay zijn 'overtollige' ziel in de etalage. Een vrouw uit Des Moines, Iowa (USA) ging er vervolgens voor 400 dollar mee aan de haal: "Je weet immers maar nooit waar zo'n tweede zieltje nog eens goed voor kan zijn."