Cijfers liegen niet!

Inkomen

Elke vriend of vriendin op de middelbare school levert je later in je leven (statistisch gezien) 4 procent extra inkomen op.

Een lekkere, blonde stoot

Minimaal 7,5 cm langer dan de gemiddelde landgenoot? Dan brengt je dat als man 10 en als vrouw 8 procent extra inkomen op.

Blonde stoot. Copyright © Robbetje®.
Blonde stoot. Copyright © Robbetje®.

Gehuwde landgenoten verdienen gemiddeld 16 procent meer dan ongehuwde medelanders. Maar je moet natuurlijk wel goed oppassen met wie je trouwt...

Ben je een stoere vent? En gehuwd met een lekkere, blonde stoot? Dan verdien je gemiddeld slechts 6 procent meer dan ongehuwde mannen.

Ook kindertjes maken loont. Hoogopgeleide Duitse mannen met 1 kind verdienen 4 procent meer dan even hoog opgeleide kinderloze mannen. Duitse mannen met 2 kinderen verdienen 6 procent meer.

Of een lelijke koe?

Mooie mannen en vrouwen verdienen resp. 9 en 4 procent meer dan lelijke mannen en vrouwen.

Geen mooie meid maar een lelijke koe? Niet getreurd... De Europese zuivelindustrie ontving in 2002 zo'n 16 miljard euro subsidie. Dat kwam neer op 2,24 euro per koe per dag. Gemiddeld inkomen van ruim 50 procent van de wereldbevolking dat jaar: 2 euro per persoon per dag.