Cijfers liegen niet!

Benzineverbruik

Hoe efficiënt was een auto met verbrandingsmotor als je de hele keten (dat wil zeggen: van oliewinning tot en met het ritje naar de supermarkt) in ogenschouw neemt? Co van Liere (voormalig directeur research and development van KEMA) en Arnold Heertje (econoom) zochten het uit en kwamen tot een schokkende conclusie: het ketenrendement voor het vervoer met een auto rond de millenniumwisseling was... 1 procent!

Jerrycan. Copyright © Robbetje®.

Affakkelen (-10 eenheden)

We gaan gemakshalve uit van 100 eenheden energie, bijvoorbeeld in de vorm van aardolie. Al direct bij het oppompen ervan ging het mis: veel oliemaatschappijen fakkelden het methaangas dat daarbij vrijkwam namelijk af. Zo gingen 10 energie-eenheden letterlijk in rook op.

Jerrycan. Copyright © Robbetje®.

Transport en distillatie (-10 eenheden)

Het transport van de ruwe olie naar een raffinaderij in bijv. Antwerpen of Rotterdam kostte 2 eenheden energie. Het distillatieproces zelf, waarbij uit aardolie o.a. benzine gemaakt wordt, vergde 6 eenheden. Het eindproduct moest vervolgens naar de pomp vervoerd worden; dat kostte nog eens 2 energie-eenheden.

Rendement van de motor (-70 eenheden)

Geloof het of niet, maar zelfs de meest moderne verbrandingsmotor had een rendement van slechts 30 procent. Tel daar het stationair draaien van de motor (bijv. voor een rood stoplicht) en de transmissieverliezen in de versnellingsbak bij op en voor je het wist was je zomaar 70 eenheden energie kwijt.

Jerrycans. Copyright © Robbetje®.
Jerrycans. Copyright © Robbetje®.

Bouwen, rijden en slopen (-10 eenheden)

Van de oorspronkelijke 100 energie-eenheden waren er nu nog slechts 10 over. Die waren voor het rijden. Alhoewel...

Een auto moest natuurlijk ook gebouwd en (daarna weer) gesloopt worden. Dat kostte 3 eenheden. Het in beweging brengen van een gemiddeld 1 000 kg zware personenauto en het overwinnen van de lucht- en rolweerstand vergde nog eens 6 eenheden energie. Uiteindelijk vervoerde dus slechts 1 energie-eenheid jou van A naar B.