Cijfers liegen niet!

De doodstraf (3)

In 1991 was 35 procent van alle Nederlanders voorstander van de doodstraf. In 2002 was dat volgens TNS NIPO opgelopen tot 43 procent.

Van de voorstanders vindt 75 procent dat (serie)moordenaars de doodstraf verdienen. Bijna 50 procent vindt die straf ook geschikt voor mensen die zich schuldig maken aan incest en kindermishandeling.

Voorstanders zijn jong en laagopgeleid

Doodshoofd met beenderen. Copyright © Robbetje®.

Voor politieke partijen en maatschappelijke organisaties is de doodstraf geen item. Alleen enkele marginale, uiterst rechtse clubjes en een enkele orthodox-christelijke partij zijn voorstander van de doodstraf.

Doodshoofd met beenderen. Copyright © Robbetje®.

Voorstanders van de doodstraf zijn vooral jongeren, laagopgeleiden en mensen die denken dat er veel criminaliteit is. Geslacht, woonplaats en ook of iemand te maken heeft gehad met criminaliteit, spelen geen rol. Voorstanders pleiten vaak voor de doodstraf omdat "het uitgesloten is dat een met de dood bestrafte recidiveert".

Van alle misdrijven ligt voor moord het recidivecijfer het laagst: nog geen 0,5 procent. Van de 2 646 moordenaars die tussen 1900 en 1976 in 12 Amerikaanse staten werden vrijgelaten, werden er daarna 16 opnieuw veroordeeld voor moord.

Ten onrechte veroordeeld

De doodstraf wordt vrij willekeurig opgelegd en het maatschappelijke effect ervan is verwaarloosbaar. Per jaar worden naar schatting zo'n 15 000 Amerikanen vermoord, toch worden jaarlijks 'slechts' enkele tientallen moordenaars ter dood veroordeeld.

Bovendien is de rechter niet onfeilbaar. Tussen 1900 en 1992 zijn in de Verenigde Staten zeker 416 mensen ten onrechte ter dood veroordeeld. Voor minstens 23 van hen kwam deze ontdekking te laat.

Gevangenis. Copyright © Robbetje®.

Nee, Nederlandse rechters brengen het er niet beter vanaf dan hun Amerikaanse collega's. In 2002 hebben Nederlandse ex-verdachten bijv. een recordbedrag van 15 000 000 euro schadevergoeding ontvangen omdat ze onterecht in de gevangenis moesten verblijven.

Gevangenis. Copyright © Robbetje®.

En nee, executeren is bepaald niet goedkoper dan opsluiten. In de Amerikaanse staat Florida kost het veroordelen en terechtstellen van een moordenaar gemiddeld US $ 3 200 000. Voor dat bedrag kun je ook 6 mensen levenslang opsluiten.