Cijfers liegen niet!

Criminaliteit (7)

De eerste openbare executie in wat later de VS zou gaan heten werd in 1630 voltrokken. De laatste vond plaats in 1937 in Owensboro (Kentucky). Daar kwamen toen 20 000 toeschouwers op af. Dat aantal komt overeen met een uitverkocht voetbalstadion van een succesvolle subtopper.

Timothy McVeigh, verantwoordelijk voor de bomaanslag in Oklahoma City in 1995 waarbij 168 mensen om het leven kwamen, werd op vrijdag 13 juni 1997 ter dood veroordeeld en op maandag 11 juni 2001 geëxecuteerd. 70 procent van alle Amerikanen stemde daarmee in. Bijna de helft van die 70 procent was vóór die tijd tegen de doodstraf...

Doodshoofd met beenderen. Copyright © Robbetje®.
Doodshoofd met beenderen. Copyright © Robbetje®.

Ten onrechte geëxecuteerd

De VS heeft zeker 6 tieners geëxecuteerd die op het moment van hun misdrijf jonger dan 18 jaar waren. Amerika heeft verschillende internationale verdragen ondertekend waarin dit nadrukkelijk verboden wordt.

Van alle Amerikanen die in de laatste 25 jaar van de vorige eeuw ter dood veroordeeld werden, moest 12,5 procent vrijgelaten worden omdat zij onschuldig bleken te zijn. Gemiddeld zaten zij 9 jaar in een cel. Slechts een enkeling ontving een schadeloosstelling.

Vier Amerikanen, beter bekend als de "Ford Heights Four", werden in 1996 vrijgelaten nadat zij 18 jaar ten onrechte in een cel hadden gezeten. 2 van hen wachtten zelfs op executie. Een hoogleraar en zijn studenten wisten aan te tonen dat de 4 niets te maken hadden met de groepsverkrachting en moord waarvoor zij waren veroordeeld. De vier mannen kregen begin 1999 70 miljoen dollar smartengeld.

Van minimaal 23 Amerikanen weten we zeker dat zij ten onrechte zijn geëxecuteerd.

3,5 keer duurder dan opsluiting

Geld uit broekzak verloren. Copyright © Robbetje®.

Een onderzoekscommissie van het Amerikaanse Congres concludeerde in 1993: "Een aanzienlijk aantal ter dood veroordeelden is inderdaad onschuldig. Het risico is groot dat enkele van hen worden geëxecuteerd."

Geld uit broekzak verloren. Copyright © Robbetje®.

Het veroordelen en executeren van een moordenaar is 3,5 keer duurder dan levenslange opsluiting. Rechter Marshall uit Georgia (USA) zei het zo: "When all is said and done, there can be no doubt that it costs more to execute a man than to keep him in prison for life."

Afschaffing van de doodstraf leidt niet tot hogere criminaliteitscijfers. Canada bijvoorbeeld schafte in 1975 de doodstraf af. Het gevolg? In 1992 was het aantal moorden in het Noord-Amerikaanse land met 27 procent gedaald.

De doodstraf werkt niet preventief. Het laatste wetenschappelijke onderzoek (van de Verenigde Naties) dat dit aantoonde dateert van 1988: "This research has failed to provide scientific proof that executions have a greater deterrent effect than life imprisonment. Such proof is unlikely to be forthcoming. The evidence as a whole still gives no positive support to the deterrent hypothesis."