Cijfers liegen niet!

Cremeren

Er is een tijd van komen en van gaan. Ook dit jaar sterven zo'n 150 000 Nederlanders. Miljoenen landgenoten gingen hen reeds voor. Maar wat gebeurt er met je ná je overlijden?

Je mag niet eerder dan 36 uur na je dood en je moet uiterlijk op de 5de dag na je heengaan worden gecremeerd. Als niemand je stoffelijk overschot opeist wordt uiterlijk op de 3de dag na je dood de burgemeester gewaarschuwd. Hij of zij zorgt dan voor jouw crematie.

Lucifers. Copyright © Robbetje®.

Minimaal 850°C

Je lichaam verbrandt in een crematieoven bij een (wettelijk vereiste) minimale temperatuur van 850 graden Celsius in 1 à 2 uur. Je kist wordt geheel of gedeeltelijk geopend in de oven geschoven. Dat doet het verbrandingsproces namelijk sneller en gelijkmatiger verlopen.

Lucifers. Copyright © Robbetje®.

Het temperatuurverloop en het koolmonoxide- en zuurstofgehalte moeten tijdens het hele verbrandingsproces nauwkeurig worden geregistreerd. Die gegevens moeten bovendien minimaal 12 maanden worden bewaard. Het hele proces verloopt meestal volledig reuk- en rookloos. Eventuele problemen zijn bijna altijd te wijten aan luchtverontreinigende stoffen die mee verbranden, zoals kleding, prothesen of materiaal dat verwerkt is in de kist.

Op je asbus moet je naam en een registratienummer staan. Zolang de asbus niet is geopend moet die tekst er 20 jaar op blijven staan.

Doodshoofd met beenderen. Copyright © Robbetje®.

Tot windkracht 4

In principe mag je as niet eerder dan 1 maand na je crematie worden verstrooid. Alleen voor Hindoestanen is een ontheffing in de wet opgenomen: zij mogen de as op de dag van de crematie verstrooien. Om voor de hand liggende redenen mag dat niet bij windsnelheden van meer dan 8 meter per seconde (windkracht 4 op de schaal van Beaufort).

Doodshoofd met beenderen. Copyright © Robbetje®.

Ook heel belangrijk: op het uitstrooiveldje van je voorkeur mag niet te veel as terecht komen. Hooguit 40 g koper, 250 g zink en 50 kg fosfaat per hectare. Overigens is 75 tot 80 procent van het in de as gevonden koper niet afkomstig van jou, maar van de kist waarin je was opgebaard.