Cijfers liegen niet!

Broeikasgassen (2)

Ruim 10 procent van de totale, wereldwijde uitstoot van kooldioxide kwam tussen 1965 en 2020 op het conto van slechts 4 bedrijven: BP, Chevron, Exxon en Shell.

Het zwemvest dat onder je stoel in het vliegtuig zit kan je helemaal opblazen met slechts 1 kooldioxidepatroon van 30 gram. Hoeveelheid kooldioxide (CO2) die je uitstoot als je van Amsterdam naar naar New York vliegt: ruim 300 000 gram. Dat zijn dus 10 000 zwemvesten vol broeikasgas.

Kat. Copyright © Robbetje®.

Jazeker, óók jouw hond of kat

25 tot 30 procent van alle milieuschade die in de VS ontstaat door vleesconsumptie komt op rekening van... honden en katten. Die produceren jaarlijks evenveel kooldioxide (CO2), methaangas (CH4) en poep en pies als ca. 90 000 000 Amerikanen.

Kat. Copyright © Robbetje®.

De productie van beton is verantwoordelijk voor bijna 10 procent van de totale, wereldwijde CO2-uitstoot. Bos houdt daarentegen juist veel CO2 vast. Als we huizen nou eens niet meer van beton en stenen, maar helemaal van hout gaan maken... Hoeveel huizen 'groeien' dan in de Nederlandse en Finse productiebossen?

Nederlandse houtproductie in aantal huizen (dit jaar, 2023)

Finse houtproductie in aantal huizen (dit jaar, 2023)

Zijn jullie nou nog niet uitgestorven? Copyright © Robbetje®.

Het afval van vele honderden miljoenen wereldburgers eindigt uiteindelijk op een vuilnisbelt. En die stortplaatsen stoten methaangas (CH4) uit. Zelfs zoveel dat vuilnishopen de op 2 na grootste producent van methaangas zijn, een broeikasgas dat ca. 25 keer sterker is dan CO2. Als dat zo doorgaat zullen vuilnishopen in 2025 8 tot 10 procent van alle door mensen veroorzaakte broeikasgassen voor hun rekening nemen.

Zijn jullie nou nog niet uitgestorven? Copyright © Robbetje®.

Abonneer je op het WvdD

Ook deze deze site laat zich niet onbetuigd... Met het versturen van één dagelijks "Weetje van de dag" (WvdD) aan één enkele abonnee stoot deze website ca. 4 gram koolstofdioxide uit. Ai!