Hoofdpagina | Sitemap | Voorwaarden | Help | Reacties | Mail

In de heere. Copyright © 2014 Robbetje®.

4004 VOOR CHRISTUS

Rond de millenniumwisseling was 18 procent van de Nederlandse bevolking rooms-katholiek, 8 procent Nederlands hervormd en 7 procent gereformeerd. Dat was in 1990 respectievelijk 22, 11 en 7 procent. Inmiddels is 13 procent katholiek, 5 procent Nederlands hervormd, 6 procent islamitisch en 4 procent gereformeerd.

Kalender. Copyright © 2014 Robbetje®.63 procent van de Nederlandse bevolking gaat helemaal niet meer naar de kerk. Van alle Europeanen gaat 14 procent minimaal één keer per week naar de kerk; van alle Amerikanen doet maar liefst 70 procent dat. Maar die Amerikanen krijgen dat dan ook met de paplepel ingegoten...

Zo gelooft bijvoorbeeld meer dan 30 procent van alle Amerikaanse onderwijzers en leraren dat de aarde op zondag 23 oktober in het jaar 4004 vóór Christus om 08.00 uur door god geschapen werd. Ze zijn ook overtuigd van het feit dat god Eva uit een rib van Adam maakte. En dat terwijl nog niet eens zo gek lang geleden uit Amerikaans mitochondriaal DNA-onderzoek bleek dat Eva ongeveer 150 000 jaar geleden in Afrika leefde en dat Adam pas 90 000 jaar daarna ten tonele verscheen.

Wel of niet religieus, in de jaren '80 geloofde zo'n 25 procent van alle volwassenen in West-Europa en Amerika in geesten en/of spoken. Inmiddels is dat percentage, misschien wel dankzij Jomanda en Co., gestegen tot 48. Jongeren zijn trouwens goedgeloviger dan volwassenen. Van alle Amerikaanse jongeren (18 tot 24 jaar) gelooft maar liefst 63 procent in bezoek uit het rijk der geesten; van alle Amerikaanse 65-plussers gelooft slechts 22 procent in klopgeesten en andere aanverwante artikelen.

Het zijn ook vooral jongeren die in wonderen geloven. In 1991 geloofde 28 procent van alle 14 tot 24-jarige Nederlanders in wonderen; in 1998 was dat opgelopen tot 42 procent. 47 procent van de Nederlandse jeugd gelooft bovendien dat (sommige) 'gewone' mensen wonderen kunnen verrichten.

Lucifer. Copyright © 2014 Robbetje®.

"Is er een hiernamaals, een leven na de dood?" In 1991 beantwoordde 52 procent van alle Nederlandse jongeren die vraag bevestigend; in 1998 zei 63 procent in een leven na de dood te geloven. Niet alleen het geloof in de hemel nam toe (van 38 procent in 1991 tot 50 procent in 1998), ook de angst voor de hel. Was in 1991 nog maar 16 procent van alle Nederlandse jongeren bang voor het vagevuur, 7 jaar later was dat al 28 procent.

Maar is die angst voor de hel wel gerechtvaardigd? En is het in de hemel inderdaad zo prettig toeven? De bijbel geeft uitsluitsel...

In de Apocalyps of Openbaring van Johannes (hoofdstuk 21, vers 8) staat over de hel: "Maar de lafhartigen, de trouwelozen, de verdorvenen, de moordenaars, de hoerenlopers, de tovenaars, de afgodendienaren en alle leugenaars, hun deel is in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dit is de tweede dood."

Een "poel" duidt op vloeibaar zwavel. Dan is de minimum- en maximumtemperatuur van de hel eenvoudig te achterhalen: zwavel wordt namelijk vloeibaar bij 115,2 °C en kookt bij een temperatuur van 444,6 °C.

De hemel is een ander verhaal... In Jesaja (hoofdstuk 30, vers 26) lezen we: "Het licht van de maan zal als het licht van de zon zijn, en het licht van de zon is zevenmaal sterker, even sterk als het licht van zeven dagen, op de dag dat de Heer de wonden van zijn volk verbindt en het geneest van de opgelopen kwetsuren."

In de hemel is het licht van de maan dus gelijk aan dat van de zon en schijnt de zon 7 keer sterker. Samen geeft dat een intensiteit die gelijk is aan 8 zonnen. Nu kunnen we de temperatuur van de hemel op twee manieren berekenen...

  1. De pragmaticus kiest voor eenvoud: de huidige gemiddelde temperatuur op aarde is 15 °C. Dan moet de temperatuur in de hemel dus het achtvoudige ofwel 120 °C zijn.
  2. De theoreticus daarentegen ziet de hemel als een 'zwart lichaam' en past de Wet van Boltzmann toe. Dat levert een hemeltemperatuur van 211 °C op.

Iedere dag een "Weetje van de dag".
Abonneer je nu op de mailinglist van Cijfers.net. Gratis!

Abonneer je op het Weetje van de dag!

Een 20-jarige student uit Washington (USA) concludeerde honend: "Blijkbaar is het allemaal één pot nat." En dus zette de jonge atheïst in februari 2002 op veilingsite eBay zijn 'overtollige' ziel in de etalage. Een vrouw uit Des Moines, Iowa (USA) ging er vervolgens voor 400 dollar mee aan de haal: "Je weet immers maar nooit waar zo'n tweede zieltje nog eens goed voor kan zijn."